A picture

Navigácia

Obsah

Územie Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta  členovia MAS:  Horné Saliby , Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod, Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár, Trstice.
MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 838 k 31.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Názov projektu: Príprava stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

 

 

Výška NFP: 4 500,00 EUR

 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu bolo „Budovanie kapacít, formovanie územia a príprava stratégie CLLD v rámci občianskeho združenia Miestna akčná skupina Stará Čierna voda“. Oblasť prípravy na implementáciu rozvojovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a prácu systémom „zdola nahor“ v súlade so základnými princípmi prístupu LEADER v programovom období 2014 – 2020 je základným cieľom združenia v zmysle stanov OZ.

 

 

 

 

 


Aktuality z regionu

9. 5. 2018

test

NovinkyZobraziť viac