A picture

Navigácia

Obsah

Územie Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta  členovia MAS:  Horné Saliby , Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod, Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár, Trstice.
MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 838 k 31.12.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ďakujeme Vám za spoluprácu v uplynulom roku a do nového roka prajeme všetko dobré, pevné zdravie, veľa osobných a pracovných úspechov.
Kolektív MAS Stará Čierna voda

Köszönjük az egész éves együttműködést, az új esztendőben sok szerencsét, jó egészséget, magánéleti és munkahelyi sikereket kívánunk.
Az Öreg-Feketevíz HACS kollektívája

 

 

 

pf 2016

 

***************************************

Pozvánka

 

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda v spolupráci s obcami Horné Saliby, Dolné Saliby, Kráľov Brod, Tomášikovo, Vozokany, Jahodná, Trstice a Dolný Chotár Vás srdečne pozývajú na spoločné pracovné stretnutie s názvom „Spracovanie stratégie CLLD“ ktoré sa uskutoční dňa 24.11.2015 v utorok o 17:00 hodine v Kultúrnom stredisku v Tomášikove.

 

Program stretnutia (stiahnuť vo formáte Word)

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka (stiahnuť vo formáte Word)

 

 na spoločné pracovné stretnutie MAS Stará Čierna voda s obcami z územia MAS,
 ktoré sa uskutoční 5.11.2015 o 17.00 hod v kultúrnom dome v Dolných Salibách.
Účasť na tomto pracovnom stretnutí je veľmi dôležitápre rozvoj Vašej obce
a Vášho regiónu. Za účasť Vám vopred ďakujeme.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dotazník

pre verejnosť v rámci spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce a Stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

Dotazník na stiahnutie (vo formáte WORD)  

Alebo elektronicky - Elektronický Dotazník

 

 

 


Aktuality z regionu