A picture

Obsah

Aktualizovaná výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda aktualizuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Dĺžka trvania 1 kola výzvy je do 21.1.2021.

Aktualizovaná výzva 

 

Harmongram výziev na rok 2020.

 

Upozornenie pre zájemcov o podporu

V súčasnosti prebieha aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001. Z tohto dôvodu pozastavujeme prijímanie žiadosti o podporu. O schválení aktualizácie a pokračovaní zberu žiadostí Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovskej stany.

Kancelária MAS SČv

Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Dĺžka trvania výzvy je 15.10. 2019 do 15.1.2020

Výzvu a prílohy nájdete TU.

 

Prezentácia ku školeniu  - infromácie

 

 

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2019 - IROP

Harmonogram výziev na rok 2019 - IROP

Plánovaná výzva MAS Stará Čierna voda

Podpora podnikania a inovácií

Vyhlásenie výzvy: 5/2019

Kto môže žiadať?

  • samostatne zárobkovo činné osoby,
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov,

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV a z OP RH

Ďalšie informácie o výve nájdete TU.