A picture

Obsah

Harmonogram výziev na rok 2019 - IROP

Plánovaná výzva MAS Stará Čierna voda

Podpora podnikania a inovácií

Vyhlásenie výzvy: 5/2019

Kto môže žiadať?

  • samostatne zárobkovo činné osoby,
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov,

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV a z OP RH

Ďalšie informácie o výve nájdete TU.