A picture

Navigácia

Obsah

Máj 2018:


Názov projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS (ITMS: 302051N220)
Názov zákazky: Nákup notebookov vrátane operačného systému a nákup softvérov, balíkov pracovných programov (napr. textový editor, tabuľkový kalkulátor, databázový editor, program na tvorbu prezentácií, poštový klient a pod.)

Druh zákazky: tovar

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.00 hod., dňa 31.05.2018

Lehota plnenia zákazky: do 31. júla 2018.​​​​​​

VÝZVA