A picture

Navigácia

Obsah

Stránka

Részvétel magyarországi partnerszervezet tanulmányútján


Részvétel magyarországi partnerszervezet tanulmányútjántanulmányút 2015

2014 őszén a Göcsej-hegyhát LEADER Egyesület (Magyarország, Vas megye) és a Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. megkereste szervezetünket egy nemzetközi LEADER projektben való részvételre, amely magyarországi közösségek külföldi partnerekkel való együttműködésének elindítását teszi lehetővé, egy szakmai tanulmányúton keresztül. Nagy várakozásokkal tekintettünk a program elé, mivel a tanulmányúton a Vas, Zala és Győr-Moson-Sopron megyei működő jó példákkal ismerkedhettünk meg, betekinthettünk a magyarországi LEADER programmal és egyéb hazai támogatásokkal vagy anélkül elindult ötletek kialakulásának és életben-tartásának folyamatába.

A tanulmányút résztvevői két rövidebb programon vehettek részt, de ennek ellenére sok figyelemre méltó tapasztalattal gazdagodtunk, pl.:

-    a védjegyes helyi termékek előállításának és értékesítésének rendszerszintű koordinálása és a tagokról való folyamatos gondoskodás a klaszter ernyőszervezetén keresztül;

-      kisléptékű öngondoskodó programok működtetése az aprófalvas vidéken;

A tanulmányút során több szakmai kapcsolat kialakulását tette lehetővé, amely révén lesz módunk szorosabb együttműködéseket is kiépíteni jövőbeni közös projektek megvalósításán keresztül.
MAS SCv, 28. 5. 2015

Dňa 31.10.2013 boli podpísané zmluvy o poskytnutí NFP


Dňa 31.10.2013 boli podpísané zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda.

 

 


1. 11. 2014

Katalóg certifikovaných producentov a poskytovateľov služieb (držiteľov regionálnych značiek) v SJ/AJ/HU


Katalóg certifikovaných producentov a poskytovateľov služieb (držiteľov regionálnych značiek) v SJ/AJ/HU (Stiahnuť vo formáte PDF)


1. 9. 2014

PF 201430. 12. 2013

Regionálna značka-dokumenty


KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY

 

NA REMESELNÉ VÝROBKY a INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY

ZOZNAM TRIED


29. 10. 2013

Mediálny partneri festivalu Via Bohemica


 

 


4. 10. 2013

Regionálna značka - materiály na pripomienkovanie


Vážení záujemcovia regionálnej značky


Základnou aktivitou projektu "Via Bohemica", ktorý je financovaný prostredníctvom "Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, os 4 LEADER, opatrenie 4.2 Vykonávanie projektov spolupráce, je vytvorenie regionálnej značky miestnych produktov a služieb.

 

Regionálna značka slúži na propagáciu nielen samotného výrobcu produktov alebo poskytovateľa služby, ale aj celého regiónu. Cieľom zavedenia regionálnej značky je podpora miestnych výrobcov a poskytovateľov služieb, ktorí vytvárajú hodnoty, ktoré sú pre región charakteristické a majú v ňom svoju tradíciu. Zámerom regionálneho značenia je aj stimulovanie a podpora miestnej ekonomiky, zvýšenie odbytu miestnych vysoko kvalitných výrobkov a služieb. Regionálna značka je určená predovšetkým pre remeselné alebo umelecké výrobky, potraviny a poľnohospodárske alebo prírodné produkty, ale aj pre ubytovacie, stravovacie a iné tradičné služby a podujatia.
Práve z tohto dôvodu sa dňa 16.09.2013 vo Vozokanoch uskutočnilo pracovné stretnutie podnikateľov, na ktorom boli prerokované základné dokumenty pre vytvorenie a udeľovanie regionálnej značky.

 

Ide o nasledovné dokumenty:

 

 

 

V prípade záujmu o regionálnu značku Vás prosíme o zabezpečenie výberu tried zo zoznamu podľa vašich služieb/výrobkov. 

 

Pripomienkovanie uvedených dokumentov Vás prosíme do 30. septembra 2013.  

 

 

Všetky vaše pripomienky môžete poslať na mailové adresy: ludmila.smardova@umb.sk  alebo mas-scv@mas-scv.sk .

V prípade otázok volajte na tel. číslo:
Ing. Ľudovít Kovács (manažér MAS Stará Čierna voda) – 0908/320426
alebo Ing. Šmardová Ľ., PhD., (spracovateľka metodiky regionálnejznačky) – 0911/904054


27. 9. 2013

Integrovaná stratégia rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda a jej dodatky


3. 4. 2013

Dokumenty chodu Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda


3. 4. 2013

Usmernenie pre administráciu osi 4 Leader a prílohy usmernenia


27. 3. 2013

Stránka