A picture

Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa:

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Dolné Saliby č.355
925 02
Slovenská republika


 
Telefón:

   
00421-908-320 426 Ing. Ľudovít Kovács – štatutárny zástupca MAS
  RNDr. Lajos Tuba  -manažér MAS
   


Webová stránka:
www.mas-scv.sk
 
E-mail:
mas-scv@mas-scv.sk