A picture

Navigácia

Obsah

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda funguje formou občianskeho združenia (zákon č. 83/1990 Zb. z 27. marca 1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov) a na Ministerstve vnútra SR bol zaregistrovaný dňa 02.07.2008. Prípravné zasadnutie valné zhromaždenie občianskeho združenia boli dňa 28.10.2008. Na prípravnom zasadnutí bol volení najvyšší orgán združenia a na valnom zhromaždení boli volení členovia do výkonného a kontrolného orgánu združenia. MAS Stará Čierna voda pozostáva z ľudí z územia členských obcí MAS zo všetkých sektorov.