A picture

Obsah

Poloha

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda sa rozprestiera na Podunajskej nížine, v Trnavskom samosprávnom kraji. Územie MAS tvorí osem obcí s rozlohou 161,091 km², z toho sedem obcí je z okresu Galanta a jedna obec z okresu Dunajská Streda. Najzápadnejším bodom územia je kóta 17o38´ pri katastroch obcí Tomášikovo a Jahodná a najvýchodnejším 17o51´ západnej geografickej dĺžky v katastri obce Kráľov Brod. Najsevernejší bod má 48o09´ východnej geografickej šírky v katastri obce Horné Saliby a najjužnejší má 48o02´ východnej geografickej šírky v katastri obce Kráľov Brod.

Územie MAS patrí medzi vidiecke územie, keďže hustota osídlenia je pod 120 obyvateľov na km². Na území ôsmich obcí žije viac ako 14 500 obyvateľov. Hustota osídlenia je 92,11 obyvateľov na km² 

  • Obec Dolné Saliby (1 988 obyvateľov)
  • Obec Horné Saliby (3 283 obyvateľov)
  • Obec Jahodná (1 564 obyvateľov)
  • Obec Kráľov Brod (1 097 obyvateľov)
  • Obec Tomášikovo (1 686 obyvateľov)
  • Obec Vozokany (1 145 obyvateľov)
  • Obec Dolný Chotár (404 obyvateľov)
  • Obec Trstice (3741 obyvateľov)

(31.12.2017)

Hustota osídlenia je 92,11 obyvateľov na km²  .

MAS SCv