A picture

Obsah

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) v rámci výzvy č.01/PRV/MAS 08 (opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí) a č. 02/PRV/MAS 08 (opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)

Stránka

  • 1

ŽoNFP (projekty)

ŽoNFP (projekty)

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) - výberová komisia


Stránka

  • 1