A picture

Obsah

Vyhodnotenie ŽoNFP

Vyhodnotenie ŽoNFP

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) v rámci projektovej výzvy č. 03/PRV/MAS 08 (opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu-časť A) a výzvy č. 04/PRV/MAS 08 (opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasi vidieckeho cestovného ruchu-časť B)

Vytvorené: 11. 11. 2014
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2014 12:18
Autor: