A picture

Obsah

Archív výziev (zdroje MR Termál)

Z finančných zdrojov Mikroregiónu Termál v rámci implementácie integrovanej stratégie rozvoja územia boli vyhlásené nasledovné výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku:
 

  • Výzva č. 03/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 04/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 05/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 06/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 07/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 08/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 09/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 10/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

  • Výzva č. 11/MR Termál

          (Stiahnuť vo formáte PDF)