A picture

Obsah

Archív výziev (zdroje PRV)

Od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0800008 zo dňa 24.11.2009 v rámci  implementácie ISRÚ MAS Stará Čierna voda boli vyhlásené nasledovné výzvy: 

 

 • Výzva č. 01/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 02/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 03/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
           - Oznámenie č. 1 k výzve č. 03/PRV/MAS 08
           - Oznámenie č. 2 k výzve č. 03PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 04/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 04/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 05/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 05/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 06/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 07/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 07PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 08/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 08/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 09/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 09/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 10/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 10/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 11/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 12/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 12/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 13/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
          - Oznámenie č. 1 k výzve č. 13/PRV/MAS 08
 

 • Výzva č. 14/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 15/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 16/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 17/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)
 

 • Výzva č. 18/PRV/MAS 08

          (Stiahnuť vo formáte PDF)