A picture

Obsah

Schválené projekty v rámci opatrenia 3.2 PODPORA ČINNOSTÍ V OBLASTI VIDIECKEHO CESTOVNÉHO RUCHU - ČASŤ A (Názov opatrenia v súlade ISRÚ MAS Stará Čierna voda: Opatrenie 3.1 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu-Č.1)

Do uzávierky projektovej výzvy č.03/PRV/MAS 08 (31.05.2010) boli prijaté a následne výberovou komisiou a výkonným orgánom zo strany MAS Stará Čierna voda schválené 3 projekty. Pôdohospodárska platobná agentúra (ďalej: PPA) do 12.apríla 2011 skontrolovala a schválila všetky 3 projekty. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi PPA a konečnými prijímateľmi  boli podpísané dňa 26.04.2011. Finančná podpora bola schválená pre nasledovné projekty: 

  • Andrea Bugár - NEST:  Modernizácia a prestavba RD s.č. 150 Dolné Saliby na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie
  • Štefan Papp – UBYTOVANIE COMPUTER: Modernizácia ubytovacieho zariadenia a prístrešok
  • Anna Deáková: Prístavba a nadstavba RD na nízkokapacitné ubytovacie zariadenie 

 

Schválené projekty v rámci výzvy č.03/PRV/MAS 08
(Stiahnuť vo formáte Excel)