A picture

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800008

Dodatok č.1 k zmluve č. 0800008

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800008

Dodatok č.2 k zmluve č.0800008

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800008

Dodatok č. 3 k zmluve č. 0800008

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Dodatok č. 4 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800008

Dodatok č 4. k zmluve č. 0800008

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Dodatok č. 5 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800008

Dodatok č. 5 k zmluve č. 0800008

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Dodatok č. 6 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800008

Dodatok č. 6 k zmluve č. 0800008

0,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Mandátna zmluva č. 01/2011 zo dňa 02.05.2011

Mandátna zmluva č. 01/2011

1 740,00 EUR

Ing. Ľudovít Kovács

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Mandátna zmluva č. 02/2011 zo dňa 02.05.2011

Mandátna zmluva č. 02/2011

600,00 EUR

PRoFES s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Mandátna zmluva č. 03/2011 zo dňa 10.06.2011

Mandátna zmluva č. 03/2011

288,00 EUR

EXO,s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2010 zo dňa 04.08.2010

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2010

6 625,92 EUR

Ing. Zsolt Duba - Embrotech

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o poskytnutí NFP - č. 0742014 - projekt spolupráce

č. 0742014

11 019,13 EUR

Jozef Nagy NJ-STAVEX

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o dielo č. 01/2012 zo dňa 01.06.2012

Zmluva o dielo č. 01/2012

2 554,98 EUR

Rudolf Lancz - LAVA

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o dielo č. 02/2012 zo dňa 28.06.2012

Zmluva o dielo č. 02/2012

5 220,00 EUR

micropix, s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o národnej spolupráci - Príloha č. 1

Zmluva o národnej spolupráci - Príloha č. 1

0,00 EUR

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o poskytnutí NFP - č. 0900542

č. 0900542

76 000,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o poskytnutí NFP - č. 0800550

č. 0800550

76 000,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o splátkovom úvere č.3002/14/016 - Sladký a zdravý život - ovocná cesta Južného Slovenska

č.3002/14/016

30 604,00 EUR

OTP Banka Slovensko,a.s.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o dielo č. 01/2014 zo dňa 05.06.2014

č. 01/2014

11 019,13 EUR

Jozef Nagy NJ-STAVEX

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Kúpna zmluva č. 25/06/2014 zo dňa 25.06.2014

č. 25/06/2014

2 606,04 EUR

VF Project&Marketing s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o dielo č. 02/2014 zo dňa 27.06.2014

č. 02/2014

4 000,00 EUR

Galileo Corporation s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o dielo č. 03/2014 zo dňa 27.06.2014

Zmluva o dielo č. 03/2014

3 240,00 EUR

i-projekt,s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Zmluva o dielo č. 04/2014 zo dňa 27.06.2014

č. 04/2014

4 560,00 EUR

micropix, s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

Kúpna zmluva č. 180 zo dňa 27.06.2014

č. 180

7 414,80 EUR

BOLEX, s.r.o.

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

16.06.2014

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP č. 0800550

Dodatok č. 1 č. 0800550

76 000,00 EUR

Pôdohospodárska platobná agentúra

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1