A picture

Obsah

Plánované výzvy

PRVPo niekoľkoročnej príprave vstupuje do realizačnej fázy Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda. Kancelária MAS  týmto uverejňuje Harmonogram výziev na rok 2019 pre plánované dotačné možnosti podporované Programom rozvoja vidieka. Podpory budú poskytované jednak na malé neziskové infraštrukturálne projekty ako aj pre podnikateľov z rezortu pôdohospodárstva. Podrobnosti budú obsahovať konkrétne výzvy na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú uverejnené v najbližších mesiacoch na webovej stránke MAS.
Harmonogram výziev nájdete TU.

Aktualizovan harmonogram výziev nájdete TU.

Harmonogram výziev na rok 2020 nájdete TU.

Harmonogram výziev na rok 2021 nájdete TU.

Harmonogram výziev na rok 2022 nájdete TU.

Harmonogram výziev na rok 2023 nájdete TU.

IROP

Upozorňujeme záujemcov, že pre ostatných podnikateľov (výroba a služby) tiež plánujeme dotačný program z Operačného programu IROP, preto sledujte Harmonogram výziev a výzvu pod týmto označením, ktoré budú tiež čoskoro uverejnené na tejto webovej strane. Najdôležitejšie informácie ohľadom vidieckého rozvojového programu našej miestnej akčnej skupiny obsahuje “Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda” dostupná na našej webovej stránke (dotačné možnosti obsahuje kapitola 5.2 Akčný plán).

Harmonogram výziev na rok 2019 nájdete TU.

Aktualizovan harmonogram výziev na rok 2019 nájdete TU.

Harmonogram výziev na rok 2020 nájdete TU.