A picture

Navigácia

Obsah

Stratégia CLLD MAS SČv - dodatok č. 3 tu k stiahnutiu. - Aktualizované: máj 2022.

Stratégia CLLD MAS SČv - dodatok č. 2 tu k stiahnutiu. - Aktualizované: december 2018.

Stratégia CLLD MAS SČv-dodatok č.1.-zmena Akčného plánu tu ku stiahnutiu.

Stratégia CLLD MAS SČv tu ku stiahnutiu.