A picture

Navigácia

Obsah

Máj 2023:

Názov zákazky: 

„Zabezpečenie služieb týkajúceho sa zahraničného workshopu do South West Mayo Development Company Implementation Area of Mayo LAG v Írsku pre členov MAS Dudváh, MAS Stará Čierna voda a Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ zameraného na rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD – pre 12 osôb z územia MAS Dudváh, 13 osôb z územia MAS Stará Čierna voda a 4 osoby z územia Občianskeho združenia pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ ”                                                                                 

Lehota na predkladanie ponúk: 05.06.2022, do 8.00 hod.   

Výzva

Príloha č. 1  Súťažné podklady                                                     

Príloha č. 2  Cenová ponuka v XLS                                                                                  

Príloha č. 3 Návrh na plnenie kritéria

Príloha č. 4  Čestné vyhlásenie

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Oznámenie o výsledku obstarávania 

 

 

Marec 2022:

Názov projektu:        Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzkové náklady a oživenie             

Názov zákazky: „ Zabezpečenie služieb týkajúceho sa zahraničného workshopu do LAG Axarquia - Gdr De La Axarquía v Španielsku pre členov MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda zameraného na ich rozširovanie vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD – pre 12 osôb z územia MAS Dudváh a 12 osôb z územia MAS Stará Čierna voda ”                                                                                 

Lehota na predkladanie ponúk: 28.03.2022, do 12.00 hod.                                                     

Výzva                                                                                                                         

Príloha č. 1 Súťažné podklady                                                                                        

Príloha č. 2 cenová ponuka                                                                                            

Príloha č. 3 cenová ponuka v XLS                                                                                   

Príloha č. 4 Čestné prehlásenie

Záznam z vyhodnotenia ponúk

Oznámenie o výsledku obstarávania

 

Máj 2021:

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky:  obstarávanie vybavenia pre miestne a medzinárodné vodácke podujatia ”                                                                                                                        Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.

Výzva

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky: „Organizovanie vodáckych podujatí na území MAS SČv          Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.                                                         Výzva                                                                                                                                               Príloha č. 1

             Príloha č. 2

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky: „Publicita a komunikácia projektu ”                                              Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.                                                         Výzva                                                                                                                                             Príloha č. 1                                                                                                                                     Príloha č. 2

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky: „Cestovanie na podujatia partnera ”                                              Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.   

           Výzva

           Príloha č. 1

           Príloha č. 2 

 

 

Máj 2018:


Názov projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS (ITMS: 302051N220)
Názov zákazky: Nákup notebookov vrátane operačného systému a nákup softvérov, balíkov pracovných programov (napr. textový editor, tabuľkový kalkulátor, databázový editor, program na tvorbu prezentácií, poštový klient a pod.)

Druh zákazky: tovar

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.00 hod., dňa 31.05.2018

Lehota plnenia zákazky: do 31. júla 2018.​​​​​​

VÝZVA