A picture

Navigácia

Obsah

Máj 2021:

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky:  obstarávanie vybavenia pre miestne a medzinárodné vodácke podujatia ”                                                                                                                        Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.

Výzva

Príloha č. 1 

Príloha č. 2 

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky: „Organizovanie vodáckych podujatí na území MAS SČv          Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.                                                         Výzva                                                                                                                                               Príloha č. 1

             Príloha č. 2

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky: „Publicita a komunikácia projektu ”                                              Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.                                                         Výzva                                                                                                                                             Príloha č. 1                                                                                                                                     Príloha č. 2

 

  • Názov projektu: Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko, Fond malých projektov, projekt „ Vizek régiója/Región vôdˮ (reg.číslo malého projektu: SKHU/ WETA/1901/4.1/ 006)                                      Názov zákazky: „Cestovanie na podujatia partnera ”                                              Lehota na predkladanie ponúk: 13.05.2021, do 9.00 hod.   

           Výzva

           Príloha č. 1

           Príloha č. 2 

 

 

Máj 2018:


Názov projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS (ITMS: 302051N220)
Názov zákazky: Nákup notebookov vrátane operačného systému a nákup softvérov, balíkov pracovných programov (napr. textový editor, tabuľkový kalkulátor, databázový editor, program na tvorbu prezentácií, poštový klient a pod.)

Druh zákazky: tovar

Lehota na predkladanie ponúk: do 12.00 hod., dňa 31.05.2018

Lehota plnenia zákazky: do 31. júla 2018.​​​​​​

VÝZVA