A picture

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
12.06.2018

Rozhodnutie o schválení žiadosti o NFP

IROP-2018-1040/1774-1

88 777,50 EUR

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

MAS Stará Čierna voda

12.06.2018

Rozhodnutie o schválení stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou a o udelení štatútu miestnej akčnej skupiny

192TT210011

Neuvedené

Pôdohospodárska platobná agentúra

MAS Stará Čierna voda

22.02.2021

Zmluva o termínovanom úvere č. 126/2021/UZ

126/2021/UZ

21 939,69 EUR

MAS Stará Čierna voda

Všeobecná úverová banka, a.s.

29.03.2022

Mandátna zmluva č. 01/2022

01/2022

10 350,00 EUR desaťtisíc tristopäťdesiat

Exit Travel Club, s.r.o.

MAS Stará Čierna voda

27.06.2023

Mandátna zmluva č. 01/2023

01/2023

20 271,00 EUR

GITA, s.r.o.

MAS Stará Čierna voda

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1