A picture

Obsah

Zelenina Tomáš Patócs

Moja rodina sa pestovaním obilia a zeleniny zaoberá
už od 30. rokov 20. storočia. Môj otec začal svoju
poľnohospodársku činnosť v roku 1991 a v roku
2004 som začal aj ja ako samostatne hospodáriaci
roľník. Špecializujem sa na rôzne druhy paprík, ale
pestujem aj uhorky, melóny, cesnak, paradajky a
hlávkovú zeleninu. Celý sortiment je určený na predaj
v čerstvom stave.

GPS: 48° 6′ 16.4″N  17° 47′ 19.1″E

zobraziť na mape

Kategória

regionálny produkt - Malodunajsko-Galantsko