A picture

Navigácia

Obsah

Kontakt

Adresa:
Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Hlavná 297
925 03 Horné Saliby
Slovenská republika
 
Telefón:

   
00421-908-320 426 Ing. Ľudovít Kovács – štatutárny zástupca MAS
00421-917-361 501 Mgr. Ibolya Benkőová – manažér MAS
00421-31-701 2423 Ing. Katarína Bjeliková - administratívna pracovníčka MAS (faxové číslo kancelárie MAS)


Webová stránka:
www.mas-scv.sk
 
E-mail:
mas-scv@mas-scv.sk