A picture

Navigácia

Obsah

Územie Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda sa nachádza na Podunajskej nížine v Trnavskom samosprávnom kraji, na území okresov Galanta  členovia MAS:  Horné Saliby , Dolné Saliby, Tomášikovo, Kráľov Brod, Jahodná, Vozokany, Dolný Chotár, Trstice.
MAS Stará Čierna voda má počet obyvateľov 14 908 ku 31.12.2017.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Číslo výzvy je MAS_081/7.4/3

Dĺžka trvania výzvy je od 26.02.2024 do 15.04.2024.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

 

Výzva MAS-CLLD-MAS_081/7.4/3

Prílohy výzvy

 


Výzva pre poľnohospodárov - opatrenie 4.1.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Číslo výzvy je MAS_081/4.1/4

Dĺžka trvania výzvy je od 05.02.2024 do 02.04.2024.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

Výzva MAS - CLLD - MAS_081.4.1.4

Prílohy výzvy

Link na katalóg PPA

 


Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Číslo výzvy je MAS_081/7.4/2

Dĺžka trvania výzvy je od 05.02.2024 do 02.04.2024.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

 

Výzva MAS-CLLD-MAS_081/7.4/2

Prílohy výzvy

 


Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.4 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestných základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry.

Číslo výzvy je MAS_081/7.4/1

Dĺžka trvania výzvy je od 22.08.2023 do 20.10.2023.

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

 

Výzva MAS-CLLD-MAS_081/7.4/1

Prílohy výzvy

 


 

Výzva pre poľnohospodárov - opatrenie 4.1.

 

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj).

Číslo výzvy je MAS_081/4.1/3

Dĺžka trvania výzvy je od 1.8. 2023 do 29.9.2023

Konzultácie: Lajos Tuba, manažér MAS, tel. 0905 233 989, mas-scv@mas-scv.sk

 

Výzva MAS - CLLD - MAS_081.4.1.3

Prílohy výzvy 

Link na katalóg PPA

 


Upozornenie pre zájemcov o podporu

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda stale má otvorenú Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. 

Výška disponibilnej alokácie je 110 316,03 €. 

Koniec aktuálneho  kola výzvy je  25.07.2023.

Výzva a prílohy č. IROP-CLLD-Q601-511-001

 


3. aktualizácia výzvy pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda ku dňu 26.1.2023 aktualizuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Platné materiály sa nachádzajú v prílohe. 

Výška disponibilnej alokácie je 110 316,03 €. 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

3. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (SO SLEDOVANIM ZMIEN)

3. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (BEZ SLEDOVANIA ZMIEN)

 


Upozornenie pre zájemcov o podporu

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda stale má otvorenú Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Najbližší termín podania žiadostí je do 25.01.2023.

Výzva a prílohy č. IROP-CLLD-Q601-511-001

 


 

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  

Dĺžka trvania výzvy je od 19.1.2022 do 14.04.2022.

Výzva MAS - CLLD - MAS_081/7.2/5

Prílohy výzvy

 


2. aktualizácia výzvy pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda dňa 30.3.2021 aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Platné materiály sa nachádzajú v prílohe. 

Výška disponibilnej alokácie je 110 316,03 €.

Koniec aktuálneho  kola výzvy je do 25.1.2022.

2. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (SO SLEDOVANIM ZMIEN) 

2. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (BEZ SLEDOVANIA ZMIEN) 

 


Upozornenie pre zájemcov o podporu

V súčasnosti prebieha aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001.

Z tohto dôvodu pozastavujeme prijímanie žiadosti o podporu. O schválení aktualizácie a pokračovaní zberu žiadostí Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.

                                                                                            Kancelária MAS SČv

 


1. aktualizácia výzvy pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda aktualizuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Koniec aktuálneho  kola výzvy je do 15.1.2021.

Aktualizovaná výzva

 


Aktualizácia výzvy pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda dňa 25.9.2020 aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je do 30.9.2020. Záujemcov žiadame, aby svoje žiadosti o NFP podávali v zmysle aktualizovaných materiálov (v prílohe).

Výzva MAS - CLLD - MAS_081/7.2/3

Prílohy výzvy

Príučka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

Výberové kritériá a hodnotiace kritéria pre výber projektov predkladanej stratégie CLLD  MAS Stará Čierna voda

 


Výzva - opatrenie 3.1.4

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie Stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda pre opatrenie 3.1.4: Podpora prezentácie tradičných a inovatívnych miestnych hodnôt pre návštevníkov územia.

V termíne od 01.07.2020 do 31.12.2022.

Výzva 3.1.4 

Príloha č. 1 - formulár žiadosti o NFP

Príloha č. 2 -  čestné vyhlásenie žiadateľa

 


Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 19.6. 2020 do 30.9.2020.

Výzva 7.2.3

Prílohy výzvy

Usmernenie PPA pre MAS v súvislosti COVID-19

 


Aktualizácia výzvy pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Aktualizáciu č. 1 výzvy na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)

 Aktualizácia sa týka dĺžky trvania výzvy: od 1.8. 2019 do 29.11. 2019

Výzva MAS - CLLD PRV 4.1 akt. č.1

Výzva 4.1Prílohy výzvy 4.1 RAR

 


Výzva pre poľnohospodárskych podnikov MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 4.1. Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov (mimo Bratislavský kraj)  Dĺžka trvania výzvy je od 1.8. 2019 do 30.9. 2019

Výzva 4.1Prílohy výzvy 4.1 RAR
Kritéria pre výber projektov PRV-MAS SCV 4.1
Príloha č. 2b Projekt realizácie
Príloha č. 4b Vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b Oznámenie o späťvzatí ŽoNFP
Príloha č. 6b Podmienky poskytnutia príspevku, výberové a hodnotiace kritéria
Príloha č. 7b Oprávnené výdavky na vybrané stroje
Príloha č. 8a Stavebný rozpočet
Príloha č. 9b Zoznam komodít v špeciálnej rastlinnej výroby
Príloha č. 10b Zoznam rýchlorastúcich drevín pre účely pestovania na ornej pôde
Príloha č. 11b Vyhlásenie žiadateľa o minimálnu pomoc
Príloha č. 13a Čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti Jednoduché účtovníctvo
Príloha č. 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti mikroúčtovné jednotky
Príloha č. 13b Kritériá ekonomickej životaschopnosti Podvojné účtovníctvo
Príloha č. 15a Dokumentácia  k verejnému obstarávaniu v závislosti na postupe VO
Príloha č. 16a Metodický pokyn pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru VO
Príloha č. 16b Vyhlásenie o veľkosti podniku MSP
Príloha č. 17b Informácia pre žiadateľov
Príloha č. 18b Príručka MSP
Príloha č. 19b Metodické usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b Čestné vyhlásenie žiadateľa  ku konfliktu záujmu
Príloha č. 22b Udelenie súhlasu pre poskytnutie výpisu z registra trestov

Príručka pre prijímateľa nenávratného finančného príspevku

 

Výzva pre obce MAS Stará Čierna voda

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 pre opatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie.  Dĺžka trvania výzvy je od 7.6. 2019 do 31.8. 2019

Vyzva 7.2.2
Príloha č. 1 - príručka pre prijímateľa NFP
Príloha č. 2b - projekt realizácie

Príloha č. 4b - vzor žiadosti o NFP
Príloha č. 5b - oznámenie o spätvzati  ŽoNFP
Príloha č. 6b - podmienky poskytnutia prispevku-výberové a hodnotiace kritétia
Príloha č. 8a - stavebný rozpočet
Príloha č. 13a - čestné vyhlásenie k VO
Príloha č. 15 - dokumentacia VO
Príloha č. 16a - metodický pokyn k sociálnemu VO
Príloha č. 17b - informacia pre žiadateľov
Príloha č. 19b - metodicke usmernenie koordinátora štátnej pomoci
Príloha č. 21b - čestné vyhlásenie žiadateľa ku konfliktu záujmu ŽoNFP
Príloha č. 22b - Formulár žiadosti o výpis z registra trestov

Kritéria pre výber projektov PRV-MAS SCv 7.2

 

Názov projektu: Príprava stratégie CLLD územia MAS Stará Čierna voda

 

 

Výška NFP: 4 500,00 EUR

 

Hlavný cieľ: Hlavným cieľom projektu bolo „Budovanie kapacít, formovanie územia a príprava stratégie CLLD v rámci občianskeho združenia Miestna akčná skupina Stará Čierna voda“. Oblasť prípravy na implementáciu rozvojovej stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD) a prácu systémom „zdola nahor“ v súlade so základnými princípmi prístupu LEADER v programovom období 2014 – 2020 je základným cieľom združenia v zmysle stanov OZ.

 

 

Aktuality v regióne

MAS SČv Podpora na prevádzkové náklady a oživenie

  MAS Stará Čierna voda                                                                          Kód projektu: 309190DGD8

 

Prioritná os:    309019 - 19. Podpora na miestny rozvoj v rámci iniciaívy LEADER

 

Konkrétny cieľ:   309194001 - 19.4. Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (mimo Bratislavský kraj)

 

Hlavný cieľ:  Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Stará Čierna voda prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity a animačných aktivít.

 

Výška nenávratného finančného príspevku:  57 888,62 €

 

 
Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Opatrenia IROP

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Opatrenia IROP

 

Kód projektu: 302051Q601

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511/512-2018-28

 

Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

Investičná priorita: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:

5.1.1. – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Stará Čierna voda prostredníctvom rozvoja podnikania. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Špecifickým cieľom projektu je podporovať miestnych podnikateľov v oblasti výroby a služieb.

 

Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít:  273 052,63  €

Miera spolufinancovania zo strany podnikateľov: 45%

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzka kancelárie MAS

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Integrovaného regionálneho operačného programu a začatí realizácie hlavnej aktivity projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda - Prevádzka kancelárie MAS

 

Kód projektu: 302051N220

 

Kód výzvy: IROP-PO5-SC511-2017-23

 

Prioritná os: 5 - Miestny rozvoj vedený komunitou

 

Investičná priorita: 5.1 - Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou

 

Špecifický cieľ:

5.1.1. – Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií na dosiahnutie  cieľa Projektu

 

Hlavným cieľom projektu je dosiahnutie efektívneho napĺňania cieľov definovaných schválenou stratégiou MAS Stará Čierna voda prostredníctvom dostatočnej prevádzkovej kapacity. Cieľom stratégie CLLD MAS je plniť miestne ciele a uspokojovať miestne potreby a zabezpečiť inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Špecifickým cieľom projektu je zabezpečiť administratívne zázemie, potrebné k implementácii Stratégie , realizovať plánované výzvy a vytvoriť podmienky na poskytnutie nenávratných finančných príspevkov v spolupráci s ústrednými implementačnými agentúrami.

 

Výška nenávratného finančného príspevku: 88.777,50  €

Výška finančnej podpory z EÚ: 88.777,50 €

Výška spolufinancovania žiadateľa: 4 672,50 €
 

SPOLU (celkové výdavky projektu): 93 450,00 €

 

plagat

 

Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Prevádzkové náklady a oživenie

 

Miestna akčná akupina Stará Čierna voda si dovoľuje informovať o získaní príspevku z Programu rozvoja vidieka a začatí realizácie projektu: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda – Podpora na prevádzkové náklady a oživenie (kód: 309190P078)

Realizácia projektu je zabezpečená aktivitami, ktoré budú realizovať manažment a členovia MAS:

Propagácia a informovanie širokej verejnosti o dotknutej oblasti a výsledkoch stratégie CLLD:

-          informačné a propagačné materiály, ako napr.: tlač, návrhy, grafická úprava, odborná úprava, výroba, kopírovanie, väzba, letáky, výroba infotabúľ, stojanov, výrobaa osadenie propagačnej tabule, distribúcia formulárov, metodík, informačných a propagačných materiálov, CD nosiče, multimediálne DVD a pod.,

-          účasť na výstavách, na ktorých bude MAS propagovať a informovať širokú verejnosť o území MAS a stratégii CLLD vrátane zabezpečenia expozície a honorárov,

-          PR články, PR vystúpenie v médiách, písanie a zverejnenie tlačových správ, organizácia tlačových konferencií, deň otvorených dverí v rámci MAS

 

Výmena informácií medzi miestnymi aktérmi - animačné akcie pre členov MAS a ďaľších aktérov s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovaniavedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD a s tým spojených prác:

-          informačné akcie pre členov MAS a verejnosť s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégieCLLD a s tým spojené práce

-          posilnenie miestneho partnerstva, aktivizácia územia, rozvíjanie spolupráce (napr.: sieťovanie subjektov verejného a neverejnéhosektora, participatívne metódy zamerané na mobilizáciu aktérov územia), manažment pre udržateľnosť projektov a efektívne riadenie projektov a iné informačnéakcie, ktoré budú v súlade s cieľom osvojovania príkladov dobrej praxe pre účely rozširovania vedomostí a zručností pri vykonávaní stratégie CLLD.

 

Informačné akcie pre širokú verejnosť zamerané na poskytovanie informácií a zručností pri príprave žiadostí, alebo pre členov MAS: 

Výška nenávratného finančného príspevku: 19 400 €

28. 5. 2015

Részvétel magyarországi partnerszervezet tanulmányútján

Novinky - archivZobraziť viac

1. 11. 2014

Dňa 31.10.2013 boli podpísané zmluvy o poskytnutí NFP

Novinky - archivZobraziť viac

1. 9. 2014

Katalóg certifikovaných producentov a poskytovateľov služieb (držiteľov regionálnych značiek) v SJ/AJ/HU

Novinky - archivZobraziť viac

30. 12. 2013

PF 2014

Novinky - archivZobraziť viac

29. 10. 2013

Regionálna značka-dokumenty

Novinky - archivZobraziť viac