A picture

Navigácia

Obsah

Členovia MAS Stará Čierna voda


Verejný sektor

 

 • Obec Dolné Saliby
  • Adresa: Dolné Saliby č.355, 925 02
  •  IČO: 00305910
  •  Zástupca: Ing. Ľudovít Kovács
 • Obec Horné Saliby
  • Adresa: Horné Saliby č.297, 925 03
  • IČO: 00305952
  • Zástupca: Ing. Pavol Dobosy
 • Obec Jahodná
  • Adresa: Nám. Sv. Trojice 293/4, Jahodná 930 21
  • IČO: 00305472
  • Zástupca: Ing. Jarmila Csiba
 • Obec Kráľov Brod
  • Adresa: Kráľov Brod č. 4, 925 41
  • IČO: 00306053
  • Zástupca: PhDr. Pavel Racsko
 • Obec Tomášikovo
  • Adresa: Tomášikovo č.319, 925 04
  • IČO: 00306223
  • Zástupca: Zoltán Horváth
 • Obec Vozokany
  • Adresa: Vozokany č.57, 925 05
  • IČO: 00306321
  • Zástupca: Mgr. Mikuláš Tončko
 • Obec Trstice
  • Adresa: Trstice č.667, 925 42
  • IČO: 00306258
  • Zástupca: Mgr. Ladislav Deák
 • Obec Dolný Chotár
  • Adresa: Dolný Chotár č.45, 925 41
  • IČO: 00613941
  • Zástupca: František Dora

 

 

 

 

 


Občiansky sektor

 

 • Klub voľného času Dolné Saliby (Alsószeli Szabadidő Klub – ALSZIK)
  • Adresa: Dolné Saliby č.479, 925 02
  • IČO: 37835637
  • Zástupca: Ladislav Francisti
 • Kultúrny zväz mladých - FIKUSZ - Fiatalok Kulturális Szervezete
  • Adresa: Horné Saliby 190, 925 03
  • IČO: 37847961
  • Zástupca: Mgr. Mónika Nógely
 • Ladislav Bús
  • Adresa: Tomášikovo č. 221, 925 04
  • Dátum narodenia: 24.07.1963

 

 

 

 

 

 


Súkromný sektor

 

 • František Pónya a spol.
  • Adresa: Dolné Saliby č. 347, 925 02
  • IČO: 22799125
  • Zástupca: Ing. František Pónya
 • HOSAL Horné Saliby, spol. s r.o.
  • Adresa: Horné Saliby č.297, 925 03
  • IČO: 36234737
  • Zástupca: Ing. Edmund Csiba
 • Attila Lukács – LAEL
  • Adresa: Kráľov Brod č.221, 925 41
  • IČO: 35201533
  • Zástupca: Attila Lukács
 • AGROSTAAR KB spol. s r.o.
  • Adresa: Kráľov Brod č. 2, 925 41
  • IČO: 36229156
  • Zástupca: Ing. František Szikura
 • KANGO, spol. s r.o.
  • Adresa: Vozokany, Hlavná č. 45, 925 05
  • IČO: 36233170
  • Zástupca: Gábor Tóth
 • ADKON s.r.o.
  • Adresa: Orechová cesta 45/35, Jahodná 930 21
  • IČO: 46413332
  • Zástupca: Ing. Adrián Nagy
 • Poľnohospodárske družstvo Hrušov
  • Adresa: 925 02 Dolné Saliby, Hrušov 1147
  • IČO: 00587478
  • Zástupca: Stanislav Kováč
 • Jozef Nagy NJ – STAVEX
  • Adresa: Trstice č. 697, 925 42 Trstice
  • IČO: 30023921
  • Zástupca: Jozef Nagy

 

 


 • Erika Szekácsová
  • Adresa: Vozokany č.352, 925 05
  •  Dátum narodenia: 20.02.1964
 • Tamás Zupko
  • Adresa: Vozokany č.28, 925 05
  •  Dátum narodenia: 04.06.1979
 • Mgr. Erika Tóth
  • Adresa: Tomášikovo č.487, 925 04
  •  Dátum narodenia: 24.08.1978
 • Občianske združenie – Jahodná pri Dunaji
  • Adresa: Hlavná ul.382/17, Jahodná 930 21
  • IČO: 42287847
  • Zástupca: Agáta Rebrová