A picture

Navigácia

Obsah

 

Z hľadiska polohy a lokalizácie, medzi výhody územia MAS patrí:

 • blízkosť veľkých miest (Galanta, Dunajská Streda, Šaľa, Sereď, Trnava, Nitra a Bratislava)
 • dobrá dopravná dostupnosť do okolitých miest a obcí 
 • veľké firmy na okolí (Samsung a Jasplastik v Galante, Peugeot-Citröen v Trnave, Volkswagen v Bratislave, atď.), ktoré predstavujú výhodu z hľadiska riešenia zamestnanosti
 • veľmi úrodná pôda (BPEJ je od 1 do 3) na väčšine územia MAS
 • prírodné danosti územia – potoky Stará Čierna voda, Salibský Dudváh, Derňa, Šárd, rieka Malý Dunaj
 • veľké zásoby termálnej vody – príkladom je Termálne kúpalisko Horné Saliby 
 • rozvinuté poľnohospodárstvo, prítomnosť kvalifikovaných odborníkov

 

Pamätihodnosti a kultúrne pamiatky:

Na území MAS sa nachádza viac ako 50 kultúrnych a historických pamiatok, predovšetkým pamiatky sakrálnej architektúry, kaštieľ, vodné mlyny, atď.. Spomedzi kultúrnych a historických pamiatok dve sú veľmi významné, a to Kaštieľ Eszterházyovcov a Vodný kolový mlyn Maticza v Tomášikove. Takmer celý deň sú neobmedzene prístupné sochy, významné hroby, pomníky, božie muky, pamätné miesta, technické pamiatky, ale napríklad kostoly sú otvorené len v čase konania bohoslužieb, a preto sú v inom čase prakticky neprístupné. Najviac kultúrnych pamiatok, ktoré sú zaregistrované  aj do Ústredného zoznamu pamiatkového fondu (ďalej: ÚZPF) sa nachádza v obci Tomášikovo (4) a Jahodná (3).

Najvýznamnejšie potenciály z hľadiska rozvoja cestovného ruchu v regióne:

 • Vodná turistika - vodní turisti najviac využívajú Malý Dunaj na splav (v blízkosti obcí Tomášikovo,  Jahodná a Trstice). Priemerné podmienky pre vodných turistov poskytuje aj rieka Stará Čierna voda. V blízkosti na nachádza aj Klátovské rameno a rieka Váh
 • Jazdectvo - jazda na koni patrí v regióne medzi odvetvia, ktoré sa tu postupne udomácňujú. Služby ponúkajú Občianske združenie hornosalibských koniarov – NYERGES v Horných Salibách a pri obci Jahodná na Czajlik Ranch v malebnom prostredí Klátovského ramena
 • Gastronómia a tradície - obce MAS sú charakteristické rôznymi gastronomickými špecialitami a tradíciami, k dispozícií sú aj dobré reštaurácie – Penzión Vén Diófa vo Vozokanoch, Reštaurácia a penzión Alba Régia v Jahodnej, reštaurácia TOLDI v Matúškove, Penzión Komlós v Horných Salibách, Reštaurácia Mona v Dolných Salibách, Festival Dolnosalibská jurta, Jahodový festival v Jahodnej.
 • Pamätihodnosti a kultúrne pamiatky v regióne - Renesančný kaštieľ a Neogotický kaštieľ Eszterházyovcov v Galante, Kaštieľ v Nebojsi, Klasicistický kaštieľ a hrad v Šintave, Kaštieľ s neogotickou úpravou v Sládkovičove, Kaštieľ Eszterházyovcov a Vodný kolový mlyn Maticza v Tomášikove, Neoklasicistický kaštieľ v Šoporni, Ábrahámffyho kaštieľ v Košútoch, Némethov vodný mlyn v Jelke, Rímskokatolícky kostol Panny Márie v Diakovciach, Vodný mlyn v Dunajskom Klátove, atď.,
 • Relaxačné a športovo-rekreačné zariadenia – Termálne kúpalisko Horné Saliby, Retro Thermal Diakovce a Vincov les (mesto Sládkovičovo), Termálno-relaxačné centrum Galandia (mesto Galanta), Termálpark v Dunajskej Strede, Stredisko vzdelávania a oddychu v Kaskádoch, Letné kúpalisko Modrá Perla vo Veľkých Úľanoch, Ranč na Striebornom jazere v Galante, Detská farma Humanita, Czajlik Ranč v Dunajskom Klátove.

 

Prírodné hodnoty na území MAS Stará Čierna voda

Názov

Lokalita, kde sa nachádza

Názov

Chránené územia

Obec Tomášikovo

Chránený areál "Tomášikovský park", prírodná pamiatka "Tomášikovský presyp"

Chránený strom

Obec Dolné Saliby

2 ovocné stromy hruška

Obec Vozokany

Gaštan 

Archeolog.  Náleziská

Obec Vozokany

Pieskové duny 

Vodné plochy

Obec Dolné Saliby

Rybník Kandia

Obec Horné Saliby

3 umelo vytvorené jazerá

Obec Jahodná

Rybník Biffar

Obec Tomášikovo

Štrkovisko Kányás

Potoky a rieky

Obec Tomášikovo, Jahodná, Trstice a Dolný Chotár

Malý Dunaj

Obec Horné Saliby a Dolné Saliby

Salibský Dudváh a Šárd

Obec Vozokany, Tomášikovo, Horné Saliby, Dolné Saliby, Kráľov Brod a Dolný Chotár

Stará Čierna voda

Obec Dolné Saliby

Derňa

 

 

Podrobnejšie informácie: Stratégia CLLD územia MAS Stará Čierna voda