A picture

Obsah

Podpísanie zmluvy o poskytnutí NFP medzi PPA a podporenými obcami MAS Stará Čierna voda

Stránka

  • 1

Obec Dolné Saliby - Ing. Lajos Seres - starosta

Obec Dolné Saliby - Ing. Lajos Seres - starosta

Obec Horné Saliby - Ing. Pavol Dobosy - starosta obce

Obec Horné Saliby - Ing. Pavol Dobosy - starosta obce

Obec Jahodná - Alexander Gobo - starosta obce

Obec Jahodná - Alexander Gobo - starosta obce

Obec Kráľov Brod - PhDr.Pavel Racsko -starosta obce

Obec Kráľov Brod - PhDr.Pavel Racsko -starosta obce

Obec Tomášíkovo - Bc. Zoltán Horváth - starosta obce

Obec Tomášíkovo - Bc. Zoltán Horváth - starosta obce

Obec Vozokany - Mgr. Mikuláš Toncko

Obec Vozokany - Mgr. Mikuláš Toncko


Stránka

  • 1