A picture

Obsah

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) v rámci výzvy č.01⁄PRV⁄MAS 08 (opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí) a č. 02⁄PRV⁄MAS 08 (opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) v rámci výzvy č.01⁄PRV⁄MAS 08 (opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí) a č. 02⁄PRV⁄MAS 08 (opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)

Vyhodnotenie ŽoNFP (projektov) v rámci výzvy č.01/PRV/MAS 08 (opatrenie 3.4.2 Obnova a rozvoj obcí) a č. 02/PRV/MAS 08 (opatrenie 3.4.1 Základné služby pre vidiecke obyvateľstvo)

Vytvorené: 11. 11. 2014
Posledná aktualizácia: 11. 11. 2014 12:08
Autor: