A picture

Obsah

Program rozvoja vidieka SR 2007 - 2013

 
Program rozvoja vidieka SR 2007 – 2013
(Stiahnuť vo formáte PDF)
 
**************************
 
Príručka pre žiadateľa o poskytnutie NFP z PRV SR 2007 - 2013
(Stiahnuť vo formáte PDF)
 

**************************

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle (www.apa.sk ) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 64 zo dňa 01.06.2012 (Výzvy č. 2008/PRV/02 a č. 2009/PRV/12)"

Dodatok č. 3 k Príručke pre žiadateľa o poskytnutie nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013
(Stiahnuť vo formáte PDF)

************************** 

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle (www.apa.sk ) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 28 zo dňa 19.01.2010"

Dodatok č.2 k Príručke pre žiadateľa
(Stiahnuť vo formáte PDF)

*************************
 
Dodatok č. 1  k Príručke pre žiadateľa
(Stiahnuť vo formáte PDF)
 
*************************

Pôdohospodárska platobná agentúra na svojom webovom sídle (www.apa.sk ) zverejnila nasledovné "Oznámenie č. 65 zo dňa 06.06.2012 (Leader – schémy pomoci)"

Schéma minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(Stiahnuť vo formáte PDF)

Dodatok č.2 k Schéme minimálnej pomoci na opatrenie 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu – časť A
(Stiahnuť vo formáte PDF)