A picture

Obsah

Verejné obstarávanie

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Kancelársky nábytok pre MAS Stará Cierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 16.09.2009.


*******************************


 Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Výpoctová a kancelárska technika pre MAS Stará Cierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 16.09.2009.


*******************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Manažér Miestnej akcnej skupiny Stará Cierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 02.11.2009.


*******************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Príprava informacných a propagacných materiálov a predmetov“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 15.01.2010.


*******************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Publicita a informovanie - príprava informacných a propagacných materiálov ohladne územia a stratégie MAS Stará Cierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 22.07.2010. 


 ******************************* 

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:   „Manažér MAS Stará Čierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 28.03.2011. 


*******************************  


Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku:  „Účtovník Miestnej akčnej skupiny Stará Čierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 28.03.2011.

**********************************

Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Vyhotovenie informačných tabúľ kultúrnych pamiatok  na území MAS Stará Čierna voda"
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 18.05.2012.
***********************************
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: "Technická a grafická príprava a tlač bedekera - interaktívnej publikácie o kultúrnych pamiatkach"
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 14.06.2012.
**********************************
  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Technické zariadenia pre kanceláriu MAS Stará Čierna voda“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 31.07.2012.
 **********************************
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: "Zabezpečenie osobnej cestnej (autobusovej) dopravy pre účastníkov medzinárodného workshopu (členov a pracovníkov) MAS Stará Čierna voda, MAS Dudváh, MAS Moravský kras, OZ Požitavie – Širočina a Obviam regio"
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 14.05.2013.
***********************************
  
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Zabezpečenie konzekutívneho tlmočenia (jazyk: taliančina a slovenčina) pre účastníkov medzinárodného workshopu (členov a pracovníkov) MAS Stará Čierna voda, MAS Dudváh, MAS Moravský kras, OZ Požitavie – Širočina a Obviam regio“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 14.05.2013.
*************************************
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zákazku: „Vypracovanie loga a manuálu pre udeľovanie a používanie regionálnej značky výrobkov, produktov a služieb“

(Stiahnuť vo formáte Word)
Výzva bola zverejnená dňa 07.06.2013.

**************************************
Výzva na predloženie cenovej ponuky na zabezpčenie stavebných prác: „Vybudovanie zariadenia na ukážkové sušenie ovocia”
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 20.05.2014.
**************************************
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: „Vypracovanie analýzy ovocných sadov a pestovateľov ovocia na južnom Slovensku“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 23.05.2014.
**************************************
 
Výzva na predloženie cenovej ponuky na dodanie tovaru: „Zariadenie na ukážkové spracovanie ovocného muštu”
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 26.05.2014.


********************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: „Vytvorenie elektronickej mapy pestovateľov ovocia na južnom Slovensku”
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 26.05.2014.


**************************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: „Grafická príprava a tlač marketingových materiálov OVO-CE JUH“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 03.06.2014.


**************************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: „Marketingové predmety na prezentáciu ovocia, ovocných produktov a projektu OVOCE-JUH“
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 04.06.2014.


*********************************


Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: „Informačné stánky slúžiace na prezentáciu a propagáciu certifikovaných výrobcov, producentov a poskytovateľov služieb”
(Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 24.07.2014.

*******************************

Výzva na predloženie cenovej ponuky na poskytnutie služby: " Zabezpečenie osobnej cestnej (autobusovej) dopravy pre účastníkov z územia MAS Dudváh a MAS Stará Čierna voda na festivaloch s názvom: "Hruškový festival" a "Slivkový festival"

( Stiahnuť vo formáte PDF)
Výzva bola zverejnená dňa 05.08. 2014