A picture

Obsah

Predčasné uzavretie výzvy

IROP-CLLD-Q601-511-001

Informujeme potencionálnych záujemcov, že MAS Stará Čierna voda 29.12.2023 uzavrie možnosť podávania žiadostí o podporu v rámci výzvy IROP-CLLD-Q601-511-001 (Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou - Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií).

Príčinou uzavretia je právna nemožnosť realizácie projektov po hraničnom dátume ukončenia realizácie projektu uvedenom vo výzve.

 


Upozornenie pre zájemcov o podporu

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda stale má otvorenú Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. 

Výška disponibilnej alokácie je 110 316,03 €. 

Koniec aktuálneho  kola výzvy je 25.07.2023.

Výzva a prílohy č. IROP-CLLD-Q601-511-001

 

3. aktualizácia výzvy pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda ku dňu 26.1.2023 aktualizuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Platné materiály sa nachádzajú v prílohe. 

Výška disponibilnej alokácie je 110 316,03 €. 

Zmeny vykonané touto aktualizáciou sa vzťahujú na ŽoPr predložené odo dňa nadobudnutia účinnosti aktualizácie.

3. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (SO SLEDOVANIM ZMIEN)

3. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (BEZ SLEDOVANIA ZMIEN)

 

Upozornenie pre zájemcov o podporu

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda stale má otvorenú Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Najbližší termín podania žiadostí je do 25.01.2023.

Výzva a prílohy č. IROP-CLLD-Q601-511-001

 

 

2. aktualizácia výzvy pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda dňa 30.3.2021 aktualizovala Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Platné materiály sa nachádzajú v prílohe.

Výška disponibilnej alokácie je 110 316,03 €.

Koniec aktuálneho  kola výzvy je do 25.1.2022.

2. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (SO SLEDOVANIM ZMIEN) 

2. aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001  (BEZ SLEDOVANIA ZMIEN)

 

Upozornenie pre zájemcov o podporu

V súčasnosti prebieha aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001. Z tohto dôvodu pozastavujeme prijímanie žiadosti o podporu. O schválení aktualizácie a pokračovaní zberu žiadostí Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovej stránky.

Kancelária MAS SČv

1. aktualizácia výzvy pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda aktualizuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Koniec aktuálneho  kola výzvy je do 15.1.2021.

Aktualizovaná výzva 

 

Harmongram výziev na rok 2020

 

Upozornenie pre zájemcov o podporu

V súčasnosti prebieha aktualizácia výzvy č. IROP-CLLD-Q601-511-001. Z tohto dôvodu pozastavujeme prijímanie žiadosti o podporu. O schválení aktualizácie a pokračovaní zberu žiadostí Vás budeme informovať prostredníctvom tejto webovskej stany.

Kancelária MAS SČv

Výzva pre podnikateľov MAS Stará Čierna voda

(služby a výroba)

MAS Stará Čierna voda vyhlasuje Výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou (Stratégia CLLD MAS Stará Čierna voda z Programu IROP pre opatrenie  5.1.1 Zvýšenie zamestnanosti na miestnej úrovni podporou podnikania a inovácií. Dĺžka trvania výzvy je 15.10. 2019 do 15.1.2020

Výzvu a prílohy nájdete TU.

 

Prezentácia ku školeniu  - infromácie

 

 

Aktualizácia Harmonogramu výziev na rok 2019 - IROP

Harmonogram výziev na rok 2019 - IROP

Plánovaná výzva MAS Stará Čierna voda

Podpora podnikania a inovácií

Vyhlásenie výzvy: 5/2019

Kto môže žiadať?

  • samostatne zárobkovo činné osoby,
  • mikro a malé podniky s počtom do 49 zamestnancov,

okrem tých, ktoré sú oprávnenými prijímateľmi z PRV a z OP RH

Ďalšie informácie o výve nájdete TU.