A picture

Navigácia

Obsah

ttsk

Zvýšenie záujmu o vodné atraktivity v regióne MAS Stará Čierna voda nákupom zariadení pre potreby budovania a rozšírenia cestovného ruchu zameraného
na zážitkovú turistiku

 

Projekt svojimi aktivitami upriami pozornosť miestnych obyvateľov na spoznanie a využívanie hodnôt svojho regiónu. Podporenie aktívneho životného štýlu, zmysluplné využívanie voľného času a zlepšenie prístupu k vodným možnostiam je cesta k tomu, aby sme časom dosiahli aj zapojenie sa do poskytovania služieb. Tak isto by bol dôrazný posun, dostať do programu miestnych škôl vodácke aktivity a priblížiť deťom radosť pohybu na vode. 

Aktivity projektu:

Obstaranie hnuteľných vecí využívaných na potrebu realizácie aktivít projektu: 2 vodné bicykle, aquazorbing s bazénom, 4 bodyzorbingy, vodný futbal - multifunkčné ihrisko, špeciálny príves na prevoz týchto zariadení

Organizovanie vodáckych a voľno-časových podujatí pre propagáciu vodnej a zážitkovej turistiky: 8 miestnych podujatí (v každej členskej obci po 1) a 1 podujatie regionálneho charakteru – spoločný splav Malého Dunaja a školenie pádlovania pre miestnych.

Projekt je realizovaný s finančnou podporou Trnavského samosprávneho kraja v rámci výzvy TTSK č. 1/R/2022 na predkladanie žiadosti o dotáciu v rámci programu „Podpora regionálneho rozvoja v Trnavskej župeˮ zo zdrojov Parcipatívneho rozpočtu Trnavskej župy v zmysle VZN č. 46/2018 (registratúrne číslo žiadosti: 49774/2021), Zmluva č. 2022/ORG/P/R/GA/0012 o poskytnutí účelovej dotácie.

Nenávratný finančný prostriedok: 25 191,00 eur

 

Podrobnejšie informácie poskytuje realizátor projektu:

MAS Stará Čierna vodaMAS Stará Čierna voda

RNDr. Lajos Tuba

projektový manažér

Email: tuba@foruminst.sk

Telefón: + 421 905 233 989

Webová strana: www.mas-scv.sk

 

Podujatie v Dolných Salibách - Deň detí - 04.06.2022