A picture

Navigácia

Obsah

Regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO ® logo

4. VÝZVA

k predkladaniu žiadostí o udelenie značky

"regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO "

Výzva
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA TRADIČNÉ PODUJATIA
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA TRADIČNÉ PODUJATIA 
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 

 


3. VÝZVA

k predkladaniu žiadostí o udelenie značky

"regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO "

Výzva
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA TRADIČNÉ PODUJATIA
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA TRADIČNÉ PODUJATIA 
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY 

 


2. VÝZVA

k predkladaniu žiadostí o udelenie značky

"regionálny produkt MALODUNAJSKO – GALANTSKO "

Výzva 
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA TRADIČNÉ PODUJATIA 
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTYKRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY 
KRITÉRIÁ PRE UDEĽOVANIE ZNAČKY - NA UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA TRADIČNÉ PODUJATIA 
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA REMESELNÉ VÝROBKY A INÉ SPOTREBNÉ VÝROBKY, POĽNOHOSPODÁRSKE A POTRAVINÁRSKE PRODUKTY 
VZOR ŽIADOSTI O UDELENIE ZNAČKY - NA UBYTOVACIE A STRAVOVACIE SLUŽBY